ویلای مسکونی
کارفرما: آقای صفوی
زیربنا: 400 متر مربع
کاربری: مسکونی
موقعیت: کلاردشت
نوع قرارداد: طراحی و نظارت

000100020003